[Diễn đàn nghề nghiệp với Synopsys Vietnam]

[Diễn đàn nghề nghiệp với Synopsys Vietnam]

Thời gian: 15h ngày 26 tháng 3 năm 2021 trên Zoom.

Lĩnh vực của buổi talkshow online : thiết kế mạch, vi mạch.

Đối tượng: tất cả các bạn sinh viên đam mê về mạch điện tử và các thiết bị IoT

Lợi ích: Các bạn sinh viên đặt câu hỏi sẽ được tặng kèm một phần quà của công ty, có cơ hội việc làm về mảng vi mạch điện tử

Link đăng ký:  https://bit.ly/online-ct-synopsys

Link về công ty Synopsys: www.synopsys.com

Mọi thắc mắc xin liên hệ : Trần Thanh Tâm (HR Department)

SDT, Email: (+84) 941672895 |thanhtam@synopsys.com

Share