Hội thảo trực tuyến về khám phá AI trong công nghệ 5G của Ericsson

Landing page của chương trình: Imagine Possible with Ericsson – Exploring AI in 5G

English   Vietnamese
You’re invited to join us in Imagine Possible with Ericsson to explore how Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) is a perfect match for 5G. While 5G offers capabilities to support low latency and very high speeds, massive number of devices, heterogeneous mix of traffic types from a diverse and demanding suite of applications, AI/ML complements by learning from complex patterns to provide scope for autonomous operation, transforming 5G into a scalable real-time network that is data-driven.

 

In this webinar, you will be joined by

Speakers:

  • Mr. Denis Brunetti – President, Ericsson Vietnam & Myanmar
  • Mr. Trung Phan – Vice President, Ericsson Vietnam

Contents:

  • AI – a key enabler of 5G
  • AI/ML introduction
  • Ericsson strategy in AI
  • AI/ML 5G use cases

 

To register for this session please click on the link below, please note you will have the opportunity to also provide your resume to join our Talent Community.

 

  Tham gia Imagine Possible with Ericsson – chuỗi hội thảo trực tuyến do Ericsson tổ chức để cùng khám phá về công nghệ Artificial Intelligigence (AI) và Machine Learning (ML) trong kỷ nguyên mới 5G.

Mạng di động 5G mang đến độ trễ thấp, tốc độ cao, kết nối đa thiết bị với số lượng lớn, đáp ứng yêu cầu khắt khe và đa dạng của rất nhiều ứng dụng. AI và ML với khả năng tự động học và tự điều chỉnh để giải quyết các mẫu quy luật phức tạp và tận dụng đối ta tính năng tự động hóa sẽ đưa 5G trở thành mạng dữ liệu di động khổng lồ có khả năng mở rộng và cung cấp thông tin ở thời gian thực.

 

Trong hội thảo trực tuyến này, bạn sẽ được tham gia cùng

Diễn giả:

 

• Ông Denis Brunetti – Chủ tịch Ericsson Việt Nam, Myanmar Campuchia và Lào.

• Ông Trung Phan – Phó Chủ tịch, Ericsson Việt Nam

 

Nội dung:

 

• AI – nhân tố chính của 5G

• Giới thiệu AI / ML

• Chiến lược của Ericsson trong AI

• Các trường hợp sử dụng AI / ML trong 5G

 

Để đăng ký tham gia hội thảo này, vui lòng nhấp vào đường link đăng kí, xin lưu ý rằng bạn sẽ có cơ hội cung cấp CV của mình để tham gia Talent Community của chúng tôi.

 

Share