[Sinh viên Khoa Viễn Thông 2 tham gia hội thảo chào mừng ngày IEEE]

[Sinh viên Khoa Viễn Thông 2 tham gia hội thảo chào mừng ngày IEEE]

IEEE đã chọn ngày 5 tháng 10 hàng năm là ngày của IEEE. Chủ đề của IEEE day năm nay là chủ đề về “Leveraging Technology for a Better Tomorrow”.

Nhân kỷ niệm ngày “2021 IEEE Day”, IEEE Signal Processing Vietnam Chapter (SPS-VN) tổ chức một seminar khoa học từ 8:30 đến 10:30 (giờ VN) vào ngày 5/10/2021 với chương trình như sau:

  • 8:30 – 9:30am: a distinguished lecture by Prof. Lê Ngọc Thọ, IEEE fellow, McGill University

+ Tiêu đề: Lưỡng truyền đa-nhập-đa-xuất-khủng & tích hợp cảm ứng và truyền thông (Full-Duplex massive-MIMO & Integrated Sensing and Communications).

+ Tóm tắt: Bài nói bắt đầu với 1 tóm tắt sơ lược về xử lý tín hiệu trong tiến trình đến 5G, tiêu biểu với kỹ thuật đa-nhập-đa-xuất-khủng (ĐNĐXK: massive-MIMO). Sau 5G, có gì lạ? Nhiều dự phóng đưa viễn ảnh “sau 5G: nối kết thông minh cho môi trường bền vững” và sự cần thiết tích hợp cảm ứng và truyền thông (TCT: integrated Sensing and Communications). Bài nói sẽ trình bày vài vấn đề xử lý tín hiệu thông minh (intelligent signal processing) nổi cộm trong TCT và đặc biệt về kỹ thuật Lưỡng-truyền đa-nhập-đa-xuất-khủng (Full-Duplex masive-MIMO) cùng thí dụ.

  • 9:30 – 10:30am: a distinguished talk by Anh Phan Hoài Hội, Giám Đốc Viettel Innovation LAB tại TP. Hồ Chí Minh

+ Tiêu đề: Viettel Innovation Lab từ nghiên cứu đến thương mại

+ Tóm tắt: Viettel Innovation Lab là nơi ươm mầm và nuôi dưỡng các ý tưởng về công nghệ mới; kết nối cộng đồng, cộng hưởng giữa công nghệ – ý tưởng – hợp tác để cùng xây dựng hệ sinh thái ứng dụng công nghệ 4.0, thúc đẩy chuyển đổi số ở Việt Nam. Chức năng của Viettel Innovation Lab là hợp tác phát triển các công nghệ lõi AI, Cloud Computing, Bigdata; đào tạo về công nghệ và chia sẻ tri thức. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong muốn hợp tác với tất cả các nhóm nghiên cứu để phát triển, quảng bá ứng dụng 5G&IoT cũng như đo kiểm, hợp chuẩn ứng dụng 5G&IoT.

Link tham dự miễn phí: https://forms.gle/bm9zGKN2sS5ZNMqn6

Share