Thư mời tham dự hội thảo trực tuyến về Công nghệ Cloud Native cho 5G

Tiếp nối chuỗi hội thảo công nghệ của Ericsson dành cho các bạn sinh viên – Imagine Possible with Ericsson,  buổi hội thảo số 2 năm 2022 với chủ đề Công nghệ Cloud Native trong 5G.

Trân trọng kính mời các thầy cô và các bạn sinh viên tham gia chương trình.

  • Hình thức: Online qua MS Teams Meeting
  • Thời gian: 7.30PM – 9.00PM ngày 29/06/2022

Nội dung chi tiết dưới đây và poster chương trình nhờ các thầy cô truyền thông gửi đến các bạn sinh viên.

Landing page của chương trình: Imagine Possible with Ericsson – #2 Exploring Cloud Native technology for 5G

 

Cloud-native applications provide numerous benefits, but to harvest them requires many parts of the core network, as well as people and processes, to be revisited and adapted.

You’re invited to join us to explore the journey to build a cloud-native 5G Core network platform spread across several network domains such as cloud-native infrastructure, 5G Core, 5G voice, automation and orchestration, network security, and operations and life cycle management.

 

In this webinar, you will be joined by

 

Speakers:

Mr. Denis Brunetti – President of Ericsson Vietnam, Myanmar, Cambodia and Laos

Mr. Chung Pham – Digital Services Manager, Ericsson Vietnam

 

Contents:

·      Cloud worldwide trending and Ericsson Strategy

·      Cloud native technology in 5G

·      Ericsson Innovation Award

·      Q&A

 

To register for this session please click on the register link, please note you will have the opportunity to also provide your resume to join our Talent Community.

 

 

Trong chương trình số đầu tiên của năm 2022, cùng với sự tham gia của các thầy cô, đã có gần 400 bạn sinh viên tham dự và đã có rất nhiều câu hỏi thú vi cho chương trình.

Rất mong số tiếp theo sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các thầy cô và các bạn sinh viên cho chuỗi event bổ ích này.

Share