Học bổng Tiến sĩ và Thạc sĩ tại Hàn Quốc

Học bổng Tiến sĩ và Thạc sĩ tại Hàn Quốc

TUYỂN DỤNG CÁC SINH VIÊN NGHIÊN CỨU MS và PhD
Ngành Kỹ Thuật Điện Tử Viễn Thông:

Research Assistantship (Fall, 2021), Advanced AI-Communication Lab (AACL, https://sites.google.com/view/ai-comm-lab/home),

School of Software, Graduate School, Hallym University, Korea

AACL tìm cách tuyển dụng các sinh viên nghiên cứu MS và PhD có triển vọng (ngày bắt đầu dự kiến: 1 tháng 9 năm 2021). Sinh viên Tiến sĩ được ưu tiên, nhưng sinh viên MS có khả năng cạnh tranh cũng sẽ được xem xét. Các sinh viên được chọn sẽ tiến hành nghiên cứu về mạng và truyền thông không dây dựa trên AI. Đặc biệt, các tân sinh viên dự kiến ​​sẽ thực hiện hai dự án sau.
(1) Tham gia dự án nghiên cứu của KRF (Korea Research Foundation): Thiết kế UAV-Vệ tinh Sâu mới (DSU) cho Mở rộng Vùng phủ 6G Tiếp theo
■ Kiểm soát giao thoa và phân bổ tài nguyên dựa trên công nghệ máy học
(2) Tham gia dự án nghiên cứu của BK21 (Brain Korea 21): Nền tảng dữ liệu lớn cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông minh
■ Kiểm soát đường truyền nhanh và an toàn dựa trên công nghệ máy học cho hệ thống y tế trong tương lai
Để đủ điều kiện nhận học bổng, ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu sau:
● Có bằng Cử nhân (và Thạc sĩ) kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2021
● Nền tảng tốt trong (các) lĩnh vực nghiên cứu
● Nền tảng tốt về toán học và kỹ năng lập trình
● Kỹ năng tiếng Anh tốt - viết và nói
● Khả năng hợp tác tốt với người khác trong môi trường đa văn hóa
● Khả năng nghiên cứu độc lập có động cơ cao tốt
Dưới đây là một số đặc điểm của vai trò trợ lý nghiên cứu này và những lợi ích mong đợi của chương trình dành cho những ứng viên thành công:
● Toàn bộ học phí cho thời gian học
● Trợ cấp hàng tháng bắt đầu từ 1.000.000 ~ 1.800.000 KRW. Nó có thể thay đổi tùy thuộc vào khả năng cạnh tranh của ứng viên.
● Phụ cấp bổ sung dựa trên kết quả nghiên cứu
● Phòng thí nghiệm và cơ sở nghiên cứu
● Bảo hiểm y tế
Thủ tục đăng ký: Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi thông tin sau đến Giáo sư Wonjong Noh (wonjong.noh@hallym.ac.kr) trước ngày 15 tháng 4 năm 2021. Chỉ những đơn đăng ký điện tử mới được chấp nhận và tên tệp phải là 2021_fall_name.zip.
● CV (bao gồm tên, ngày sinh, quốc tịch, giới tính, chi tiết liên lạc, học vấn, kinh nghiệm làm việc, ấn phẩm).
● Bảng điểm học tập
● Tóm tắt ngắn gọn về luận án gần đây nhất và trạng thái (ví dụ: đã chấp nhận, đang thực hiện, đã nộp, v.v.)

Nguồn: Facebook

Share