Cơ hội thực tập tại Viettel năm 2022

Bạn học ngành Kỹ Thuật Điện Tử Viễn Thông tại Khoa Viễn Thông 2 và muốn trở thành
– Kỹ sư Thiết kế Vô tuyến
– Kỹ sư Truyền dẫn (BO)
– Kỹ sư IPCĐBR (BO)
– Kỹ sư Di động (FT)
– Kỹ sư Truyền dẫn (FO)
– Kỹ sư Di động (FO)
– Kỹ sư IP và Cố định băng rộng (FO)
– Kỹ sư IPCĐBR (FT)
– Kỹ sư Di động (BO)
– Kỹ sư IP
– Kỹ sư IP-BRCĐ
hãy nhanh chóng đăng ký và tham gia chương trình thực tập tại Viettel với thông tin chi tiết : danh sách các đề tài thực tập
Thông tin liên hệ: Ms. Hương, 028.62961331, email: huonglt3@viettel.com.vn

Share