Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện (CTIN) tuyển dụng

Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện, viết tắt là CTIN là đơn vị hàng đầu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chuyên cung cấp các gói dịch vụ tư vấn, giải pháp trong lĩnh vực Viễn thông, Công nghệ thông tin, phần mềm và dịch vụ phần mềm cho khách hàng là các Cơ quan, Doanh nghiệp khối Bưu chính, Viễn thông, Ngân hàng, Tài chính. Mọi thông tin về Công ty tham khảo trên Website: http://www.ctin.vn/

Công ty CTIN có nhu cầu tuyển dụng các vị trí làm việc tại Chi nhánh TP HCM theo file đính kèm chi tiết như bên dưới:

CTIN – Thong bao tuyen dung Network System (Thang 05-2023)

Share