Công ty KDDI Việt Nam tuyển dụng

Hiện tại công ty KDDI Việt Nam đang có nhu cầu tìm nhân sự cho hai vị trí Sales Assistant và Telecom Operator dành cho các bạn sinh viên mới ra trường.

Thông tin chi tiết về mô tả công việc (Job Description) được đính kèm theo bên dưới:

JD SALE ASSISSTANT – Team IPD

JD for Telecom Support position

Các bạn sinh viên có nhu cầu kiếm việc, vui lòng gửi CV đến email sau cho nhân sự:

vkngan@kddivietnam.com

Share