Công ty TNHH KDDI Việt Nam tuyển dụng thực tập sinh và kỹ sư Điện Tử – Viễn Thông

KDDI – nhà cung cấp dịch vụ mạng viễn thông, là công ty có lợi nhuận đứng trong top 4 tại Nhật Bản. Trong đó, KDDI HCM-GNOC là trung tâm điều hành mạng đóng vai trò cốt lõi trong việc hỗ trợ các dịch vụ mang tính toàn cầu của tập đoàn KDDI, bao gồm dịch vụ đường truyền L1/L2/L3 và các dịch vụ khác như voice, cloud, system integration,…

Thông tin chi tiết về KDDI HCM GNOC, các bạn có thể truy cập link fanpage chính thức của Công ty: https://www.facebook.com/KDDI.HCMGNOC/.

Thông tin Job Vacancy tại KDDI HCM GNOC bên dưới:

1/ Chương trình thực tập 2022 

2/ Nhân viên chính thức:  

Share