FPT Telecom_Chương trình sinh viên Công nghệ tập sự

FPT Telecom_Chương trình sinh viên Công nghệ tập sự

FPT Telecom đang triển khai Chương trình Sinh viên Công nghệ tập sự. Đây là chương trình tuyển dụng Sinh viên thực tập có trả lương, được triển khai định kỳ 1 lần/1 năm.

Các bạn sinh viên xem thêm thông tin từ FPT Telecom:

Share