TMA Industry Internship tuyển Thực tập sinh tháng 4/2023

Bộ phận thực tập Công ty TMA Solutions thông báo tuyển sinh viên thực tập Khóa 40 (thời gian thực tập bắt đầu từ tháng 4/2023) như sau:

  • Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA Solutions, vui lòng gửi hồ sơ bản mềm về địa chỉ email intern@tma.com.vn trước ngày 30/4/2023, hồ sơ bao gồm:
    • CV tiếng Anh
    • Giấy giới thiệu và bảng điểm mới nhất có xác nhận của nhà trường
    • Chứng chỉ TOEIC/IELTS (nếu có)

 

Share