[TMA Solutions tuyển Fresher Quý I – Học Viện Bưu Chính Viễn Thông, Khoa Viễn Thông 2]

[TMA Solutions tuyển Fresher Quý I – Học Viện Bưu Chính Viễn Thông, Khoa Viễn Thông 2]

Hiện tại, TMA Solutions đang mở đợt tuyển dụng Quý I dành cho các bạn sinh viên mới tốt nghiệp ngành CNTT hoặc các ngành liên quan, không yêu cầu kinh nghiệm với nhiều quyền lợi khi tham gia:

  • Được đào tạo theo chương trình đặc biệt trước khi tham gia vào dự án
  • Được hưởng 100% lương trong thời gian đào tạo
  • Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho toàn bộ nhân viên
  • Hàng trăm khóa đào tạo kỹ thuật và kỹ năng mềm mỗi năm

Industry Internship

TMA Solutionsintern@tma.com.vn | Website: www.tmasolutions.com

Tel: +84 (28)3997 8000 | Ext: 5615 | Facebook: TMA-INDUSTRY-INTERNSHIP

Share