Viettel thông báo tuyển Sinh viên Thực tập và tuyển dụng Kỹ sư

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VIÊN THỰC TẬP  

Trung tâm Kỹ thuật Khu vực 3 (TTKTKV3) là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Mạng lưới Viettel (VTNet), trực tiếp quản lý công tác kỹ thuật hạ tầng 19 Viettel tỉnh/TP khu vực miền Nam.

 Hiện nay TTKTKV3 đang có nhu cầu tuyển sinh viên có năng lực, trình độ chuyên môn từ mức KHÁ trở lên được đào tạo trong các lĩnh vực về CNTT, Mạng máy tính, Điện tử Viễn thông tại các trường Đại học (hệ chính quy) vào thực tập tại các vị trí, xem thông tin chi tiết ở đây: Viettel KV3-Thong bao tiep nhan sinh vien thuc tap

  • Thời hạn nhận hồ sơ: Đến hết tháng 12/2023.

    —————————-

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ

Tổng Công ty Mạng lưới Viettel là nhà quản lý, khai thác mạng lưới viễn thông toàn cầu; đang quản lý, vận hành khai thác mạng lưới viễn thông trong nước và các Công ty thị trường trên thế giới do Viettel đầu tư.

Hiện nay Tổng Công ty Mạng lưới Viettel đang cần tuyển các vị trí, xem thông tin chi tiết ở đây: 2023 05 VIETTEL TB TUYEN DUNG

  • Thời hạn cuối nhận hồ sơ: 30/06/2023.
Share