Chương trình thực tập 5G tại Công ty Cổ phần PEAHOKI Việt Nam

I. Các vị trí Intern:

  1. 5G Core Intern (SA (AMF, SMF, NSSF, AUSF, UPF, PCF, …), NSA (HSS, PGW, SGW,…), Language: Golang, C/C++, 3GPP standard).
  2. 5 G NOS Intern (SDN & NFV, Language: Java, Python, P4 programming, Docker, Kubenetes, Openstack).
  3. 5 G O-RAN Intern (C/C++)
  4. 5 G QC Intern (3GPP, lập trình test mạng 5G, sử dụng các simulator: gNodeB, OAI)

II. Yêu cầu:

  • Sinh viên năm cuối khoa Viễn thông các trường Cao đẳng, Đại học
  • Có thể thực tập 3 tháng full time

III. Quyền lợi:

  • Cơ hội tham gia các project của công ty
  • Hỗ trợ tiền xăng xe, cơm trưa hàng tháng
  • Hỗ trợ hướng dẫn làm báo cáo thực tập
  • Cơ hội sau thực tập: được công ty đánh giá tiềm năng, có cơ hội ký hợp đồng chính thức.

IV. Hình thức ứng tuyển: CV và phỏng vấn trực tiếp

V. Thời gian thực tập dự kiến: 15/03/2021

VI. Số lượng thực tập: 10 đến 15 người

Địa chỉ thực tập: Số 12A Nhiêu Tứ, phường 07, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Hồ sơ ứng tuyển gửi về: hr@peahoki.net

Liên hệ: Ms Linh 0902.9057.88

Link đăng ký : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx1_HEVOt0g3hRCnXSptS4LxWRCVPCREV0fjfZw4kJSSPGOQ/viewform

mã QR code:

Share