[Công ty TMA Solutions tuyển sinh viên thực tập Khóa 33 (thời gian thực tập bắt đầu từ tháng 5/2021)]

Bộ phận thực tập Công ty TMA Solutions thông báo tuyển sinh viên thực tập Khóa 33 (thời gian thực tập bắt đầu từ tháng 5/2021).

Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA Solutions, vui lòng gửi hồ sơ bản mềm về địa chỉ email intern@tma.com.vn trước ngày 29/4/2021, hồ sơ bao gồm:

  • CV tiếng Anh
  • Bảng điểm mới nhất
Share