Điều chỉnh kế hoạch TTTN khóa 2017 và các khóa trước

Điều chỉnh kế hoạch TTTN khóa 2017 và các khóa trước

Do tình hình dịch bệnh, Văn Phòng Khoa thông báo điều chỉnh kế hoạch thực tập tốt nghiệp của khóa 2017 và các khóa trước như sau:

  • Thời hạn nộp đề cương TTTN (bao gồm tìm nơi thực tập và giảng viên hướng dẫn) đến hết ngày 30/6/2021.
  • Các sinh viên chưa có giảng viên hướng dẫn, liên hệ các Thầy như bên bảng bên dưới (mỗi Thầy hướng dẫn tối đa 6 SV).
  • Các bạn sinh viên nộp mẫu BM4 (nộp online) về cho lớp trưởng và lớp trưởng nộp mẫu BM2 về cho VPK (Cô Thủy).

Mọi thắc mắc về vấn đề TTTN, các bạn sinh viên có thể liên lạc về email của Khoa: khoavt2@ptithcm.edu.vn

TT Họ và tên D16CQVT (TT LẠI) D17CQVT01-N D17CQVT02-N Tổng HD
1 Chưa có GVHD 2 7 9 18
2 PGS.TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo       Đã đủ
3 TS. Đỗ Phú Thịnh   1 2 3
4 TS. Lê Quốc Cường   3   3
5 ThS. Đỗ Văn Việt Em   1 1 2
6 ThS. Huỳnh Văn Hóa   4 1 5
7 ThS. Lê Chu Khẩn   2 4 6
8 ThS. Lê Duy Khánh   2 3 5
9 ThS. Nguyễn Khánh Toàn   5 1 6
10 ThS. Nguyễn Xuân Khánh   4 1 5
11 ThS. Phạm Minh Quang   1 1 2
12 ThS. Phạm Quốc Hợp   3 3 6
13 ThS. Phạm Thanh Đàm   1 3 4
14 ThS. Phan Thanh Toản   3 3 6
15 ThS. Trần Đình Thuần   4 0 4
    2 42 38  
Share