Điều chỉnh kế hoạch TTTN khóa 2017 và các khóa trước

Do tình hình dịch bệnh, Văn Phòng Khoa thông báo điều chỉnh kế hoạch thực tập tốt nghiệp của khóa 2017 và các khóa trước như sau:

  • Thời hạn nộp đề cương TTTN (bao gồm tìm nơi thực tập và giảng viên hướng dẫn) đến hết ngày 30/6/2021.
  • Các sinh viên chưa có giảng viên hướng dẫn, liên hệ các Thầy như bên bảng bên dưới (mỗi Thầy hướng dẫn tối đa 6 SV).
  • Các bạn sinh viên nộp mẫu BM4 (nộp online) về cho lớp trưởng và lớp trưởng nộp mẫu BM2 về cho VPK (Cô Thủy).

Mọi thắc mắc về vấn đề TTTN, các bạn sinh viên có thể liên lạc về email của Khoa: khoavt2@ptithcm.edu.vn

TTHọ và tênD16CQVT (TT LẠI)D17CQVT01-ND17CQVT02-NTổng HD
1Chưa có GVHD27918
2PGS.TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo  Đã đủ
3TS. Đỗ Phú Thịnh123
4TS. Lê Quốc Cường33
5ThS. Đỗ Văn Việt Em112
6ThS. Huỳnh Văn Hóa415
7ThS. Lê Chu Khẩn246
8ThS. Lê Duy Khánh235
9ThS. Nguyễn Khánh Toàn516
10ThS. Nguyễn Xuân Khánh415
11ThS. Phạm Minh Quang112
12ThS. Phạm Quốc Hợp336
13ThS. Phạm Thanh Đàm134
14ThS. Phan Thanh Toản336
15ThS. Trần Đình Thuần404
24238
Share