Thông báo thực tập tốt nghiệp Lớp D18CQVT và các Khóa trả nợ

Thân gửi sinh viên lớp D18CQVT  và các Khóa trả nợ,

– Sinh viên nhanh chóng liên hệ nơi TTTN và giáo viên hướng dẫn theo nguyện vọng, để xây dựng đề cương TTTN (đính kèm BM4-D18CQVT-2022 +thông tin danh sách GVHD cần liên lạc ). Với các bạn Khóa cũ, các bạn đăng ký tại Phòng GV.

Lớp trưởng

Thời gian thực tập tốt nghiệp: 27/6/2022-24/7/2022 (4 tuần)

Hạn chót thay đổi đề tài TTTN: ngày 11/7/2022.

– Thời hạn nộp quyển về Khoa: 8/8/2022

– Thời hạn chấm báo cáo: 11/8/2022 (dự kiến)

Đại diện văn phòng khoa Viễn thông 2.

Share