Tiện ích

  • Hướng dẫn dẫn sử dụng phần mềm kiểm tra sinh viên dự thi kết thúc học phần HK2 (2020-2021): xem tại đây
Share