Học phí ngành Công Nghệ Internet Vạn Vật ở Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông như thế nào?

Học phí ngành Công Nghệ Internet Vạn Vật ở Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông như thế nào?

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông có hai cơ sở đào tạo, một tại Hà Nội và một tại TP. Hồ Chí Minh, là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, có truyền thống trong đào tạo nhân lực thuộc các ngành kỹ thuật như Điện Tử, Viễn Thông và Công Nghệ Thông Tin. Trải qua nhiều năm phát triển của mình, Học Viện ngày càng thu hút nhiều sinh viên đăng ký theo học bởi chất lượng đào tạo và sự tín nhiệm của các doanh nghiệp. 

Học phí hệ đại học trình độ đại học hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2020 – 2021: trung bình khoảng 17 triệu đồng/năm học tùy theo từng ngành học, tính ra là khoảng 480.000 đồng/tín chỉ. 

 

Học phí ở hai cơ sở đào tạo Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là như nhau. Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm học (nếu có) thực hiện theo quy định của Nhà nước, nghĩa là không quá 10%/năm. 

Ngành Công Nghệ Internet Vạn Vật
Ngành Công Nghệ Internet Vạn Vật

Học phí các ngành kỹ thuật của Học Viện là thấp so với các trường đại học khác có cùng ngành đào tạo, cụ thể như sau:

+ Trường đại học Bách Khoa TP. HCM: 25.000.000 đồng/năm

+ Trường đại học Công Nghệ Thông Tin: 25.000.000 đồng/năm

+ Trường đại học Công nghiệp TP HCM: 22.300.000 đồng/năm

+ Trường đại học Mở: 23.000.000 đồng/năm

+ Trường đại học Giao thông vận tải: 11.700.000 đồng/năm

+ Trường đại học Sư phạm kỹ thuật: 20.500.000 đồng/năm

+ Trường đại học Sài gòn: 12.000.000 đồng/năm

Có thế nói rằng nếu so sánh về mặt chất lượng đào tạo thì Học Viện là một trong những đơn vị có học phí tốt nhất. 

Nắm bắt xu hướng về nghề nghiệp hiện nay, bên cạnh 12 ngành đã được tuyển sinh từ các năm trước, Học viện trong năm 2023 sẽ triển khai tuyển sinh và đào tạo ngành Công nghệ Internet Vạn vật (IoT), với chỉ tiêu dự kiến là 75 sinh viên và sẽ chỉ tuyển sinh đào tạo tại cơ sở đào tạo phía Nam của trường.

Xem thêm về ngành IoT

Xem thêm tại: PTIT công bố phương thức tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023 – ICTNews (vietnamnet.vn)

 

Share