Ngành Công Nghệ Internet Vạn Vật có học lập trình không?

Ngành Công Nghệ Internet Vạn Vật có học lập trình không?

Trước khi trả lời cho câu hỏi ngành Công Nghệ Internet Vạn Vật có học lập trình không thì ta tìm hiểu qua về học ngành này có thể làm những gì? Học Công Nghệ Internet Vạn Vật có thể:

  • Vận dụng các kiến thức chuyên sâu và toàn diện cho các công việc: quản lý, giảng dạy, nghiên cứu, tư vấn, thiết kế, vận hành, giám sát mạng máy tính, mạng LAN, WAN, IoT; chuyên viên giải pháp mạng; kỹ sư vận hành, bảo dưỡng mạng; quản trị mạng; phân tích và quy hoạch mạng; quản trị hệ thống; quản trị cơ sở dữ liệu; vận hành bảo dưỡng, khai thác hệ thống cung cấp dịch vụ; chuyên viên trung tâm dữ liệu; kiến trúc sư hệ thống thông tin; khai thác và vận hành hệ thống lưu trữ dữ liệu; phát triển ứng dụng và dịch vụ truyền thông; lập trình viên IoT; quản lý mạng IoT; …
  • Vận dụng các kiến thức chuyên môn cho các công việc: quản lý, giảng dạy, nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các thiết bị thu phát vô tuyến; đo kiểm tối ưu chất lượng mạng IoT, phân tích tối ưu đưa ra các giải pháp điều chỉnh tham số nâng cao chất lượng mạng IoT; vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị truyền dẫn thuộc các hệ thống IoT; quy hoạch, thiết kế, lắp đặt, tích hợp, vận hành khai thác, bảo dưỡng mạng IoT; phát triển các dịch vụ và ứng dụng IoT. 
  • Vận dụng các kiến thức chuyên môn, kỹ năng để giải quyết các công việc: quản lý, giảng dạy, nghiên cứu các giải pháp mạng IoT; vận hành bảo dưỡng mạng; quản trị mạng; thiết kế, phát triển, vận hành, bảo dưỡng mạng, thiết bị IoT, dịch vụ IoT và các ứng dụng IoT; lưu trữ và phân tích dữ liệu; quản trị cơ sở dữ liệu; khai thác và vận hành hệ thống lưu trữ dữ liệu; …

Nói tóm lại, ngành công nghệ Internet vạn vật là ngành kết hợp những kiến thức và kỹ năng cốt lõi của ba ngành điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin để giúp sinh viên có khả năng thiết kế, triển khai và vận hành một hệ thống IoT. Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ Internet Vạn Vật đạt được các yêu cầu sau đây về kiến thức chuyên ngành: 

  1. Hiểu biết cơ bản về các lĩnh vực liên quan đến ngành Công nghệ Internet vạn vật. Kiến thức căn bản trong hội tụ điện tử – tin học – viễn thông, bao gồm cả lý thuyết, thực hành và thực tế mạng lưới;
  2. Nắm vững các phương pháp, công cụ để phân tích, thiết kế, phát triển, vận hành mạng, hệ thống và thiết bị IoT;
  3. Vận dụng tốt kiến thức để triển khai và phát triển sản phẩm hay giải pháp cho các ứng dụng truyền thông trên các nền tảng mạng viễn thông, Internet, mạng di động và mạng IoT;
  4. Nắm vững kiến thức về cơ sở dữ liệu, thu thập và phân tích dữ liệu;
  5. Vận dụng tốt kiến thức về hệ thống thông tin và truyền thông, có khả năng tích hợp hệ thống;
  6. Vận dụng tốt kiến thức về lập trình, có khả năng phát triển các phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực IoT;
  7. Nắm vững các kiến thức, công cụ phù hợp để quản lý và ứng dụng công nghệ IoT vào các lĩnh vực thực tế, các ngành khác nhau.

Do đó, câu trả lời cho câu hỏi sinh viên ngành Công Nghệ Internet Vạn Vật có học lập trình không? Thì câu trả lời ở đây là không những là có mà còn phải học nhiều kỹ năng lập trình từ mức thấp đến mức cao, ví dụ như lập trình cho các vi xử lý để kết nối các cảm biến, lập trình trên đám mây để kết nối các thiết bị IoT với Internet và lưu trữ dữ liệu, và lập trình ứng dụng để điều khiển hệ thống IoT. 

Nếu khả năng lập trình của bạn còn chưa tốt, bạn cũng không nên lo lắng bởi vì bạn sẽ được các Thầy/Cô trong Khoa Viễn Thông hướng dẫn thông qua các môn học của chương trình bao gômà cả lý thuyết và thực hành, để đảm bảo rằng bạn có đủ kỹ năng và kiến thức để trở thành một kỹ sư ngành công nghệ Internet vạn vật. 

Vì vậy để nắm bắt xu hướng về nghề nghiệp hiện nay, Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông cơ sở TP HCM, cụ thể là Khoa Viễn Thông 2 sẽ là trường đầu tiên tiếp cận và đào tạo về ngành Internet of Things (IoT). 

Theo đó, bên cạnh 12 ngành đã được tuyển sinh từ các năm trước, trong năm 2023, Học viện triển khai tuyển sinh và đào tạo ngành công nghệ Internet vạn vật (IoT), với chỉ tiêu dự kiến là 75 sinh viên và sẽ chỉ tuyển sinh đào tạo tại Cơ sở đào tạo phía Nam của trường.

Xem thêm tại: https://ft.ptithcm.edu.vn/

Share