Ngành Công Nghệ Internet Vạn Vật kết hợp với ngành AI có là xu hướng ?

Ngành Công Nghệ Internet Vạn Vật kết hợp với ngành AI có là xu hướng ?

Sự kết hợp giữa AI và IoT tạo ra khái niệm mới mẻ “AIoT”

  • Internet Vạn Vật (hay còn gọi là Internet of Things – IoT) là một mạng lưới liên kết sâu rộng giữa các sự vật (thiết bị điện tử, cảm biến, máy tính), động vật và cả con người với nhau.
  • Trí tuệ nhân tạo (hay còn gọi là Artificial Intelligence – AI) là một hệ thống trên cài đặt trên máy tính có khả năng mô phỏng lại quá trình nhận thức và suy nghĩ của con người. Khi đó, AI sẽ không chỉ phản hồi một cách máy móc theo những gì đã lập trình mà còn có thể “suy nghĩ” và tự đưa ra quyết định vượt ra khỏi phạm vi lập trình như ban đầu.

Vậy nếu 2 công nghệ này kết hợp lại với nhau sẽ tạo nên một xu hướng mới mẻ về công nghệ như thế nào ?

  • AI + IoT (hay còn gọi là AIoT – AI of Things) đây là sự kết hợp của AI với IoT để tạo ra các thiết bị và hệ thống có khả năng tự thu thập dữ liệu, trích xuất và học từ dữ liệu để tự đưa ra các quyết định thông minh. Một ví dụ đơn giản cho hệ thống AIoT là xe hơi tự lái có khả năng tự phát hiện chướng ngại vật và đưa ra giải pháp hợp lý để đảm bảo an toàn cho xe. 

Triển vọng của ngành AIoT (Trí tuệ nhân tạo vạn vật) khi sinh viên theo học 

  • AIoT là hai ngành rất hot trong thời đại công nghiệp 4.0 và cũng là hai ngành được sinh viên quan tâm nhất trong những năm gần đây. 
  • Ngành AIoT cho phép sinh viên tiếp cận từ căn bản về phần cứng điện tử nhúng, mạng truyền thông, máy tính và dữ liệu đến các kiến thức chuyên sâu của lĩnh vực IoT (như kết nối vạn vật qua mạng và phân tích dữ liệu) và trí tuệ nhân tạo.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành này có khả năng phân tích, thiết kế, vận hành và khai thác một cách hiệu quả các thiết bị và hệ thống trong các lĩnh vực như IoT công nghiệp, robot và các hệ thống thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Vì vậy để nắm bắt xu hướng về nghề nghiệp hiện nay, Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông cơ sở TP HCM, cụ thể là Khoa Viễn Thông 2 sẽ là trường đầu tiên tiếp cận và đào tạo về ngành Internet of Things(IoT). 

Theo đó, bên cạnh 12 ngành đã được tuyển sinh từ các năm trước, trong năm 2023, Học viện triển khai tuyển sinh và đào tạo ngành công nghệ Internet vạn vật (IoT), với chỉ tiêu dự kiến là 75 sinh viên và sẽ chỉ tuyển sinh đào tạo tại Cơ sở đào tạo phía Nam của trường.

Xem thêm tại: https://ft.ptithcm.edu.vn/

Xem thêm tại: PTIT công bố phương thức tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023 – ICTNews (vietnamnet.vn)

 

Share