Con gái học Điện Tử Viễn Thông ra làm gì?

     Ngành Kỹ Thuật Điện Tử Viễn Thông là ngành liên quan đến việc nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, vận hành các hệ thống điện tử, viễn thông, trong các công ty nhà nước, tập đoàn nước ngoài, hay công ty tư nhân. Hay nói các khác, ngành điện tử viễn thông là ngành sử dụng những công nghệ tiên tiến để tạo nên các thiết bị giúp cho việc truy xuất thông tin dễ dàng hơn.

     Do vậy, con gái học ngành Kỹ Thuật Điện Tử Viễn Thông ra làm gì là một câu hỏi mà nhiều bạn nữ yêu thích kỹ thuật quan tâm. Thông thường chúng ta nghĩ rằng ngành Kỹ Thuật Điện Tử Viễn Thông là ngành kỹ thuật và công nghệ nên thường có suy nghĩ là phù hợp cho các bạn nam. Tuy nhiên, khi công nghệ phát triển, nhiều vị trí việc làm của ngành này chỉ làm việc tại văn phòng phù hợp và rất phù hợp cho các bạn nữ, như các mảng vận hành, thiết kế và quy hoạch với tính tỉ mỉ và cẩn thận. Ngoài ra, một số vị trí công việc như kỹ sư giải pháp, kỹ sư dự án thì ưu thế hoàn toàn ở các bạn nữ ở khả năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng và đối tác. 

Sau đây là một số vị trí việc làm có lợi thế cho các bạn nữ của ngành kỹ thuật điện tử viễn thông: 

  • Kỹ sư tư vấn giải pháp bán hàng trong lĩnh vực ĐTVT
  • Kỹ sư dự án (Pre-sales Engineer)
  • Kỹ sư giám sát công trình
  • Kỹ sư hệ thống
  • Kỹ sư IP
  • Kỹ sư Thiết kế Vô tuyến
  • Kỹ sư di động
Share