Điểm trúng tuyển ngành kỹ thuật điện tử viễn thông

Điểm trúng tuyển ngành kỹ thuật điện tử viễn thông

Sau đây là một số thông tin tổng quát về ngành kỹ thuật điện tử viễn thông

 1. Mã ngành: 7520207
 2. Khối lượng chương trình: 150 tín chỉ (không bao gồm Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Kỹ năng mềm)
 3. Chi tiêu năm 2022: 80
 4. Điểm trúng tuyển 2021: 22,7
 5. Tổ hợp xét tuyển: Toán – Lý – Hóa (A00) và Toán – Lý – Anh (A01)

  Chương trình đào tạo Ngành Kỹ thuật Điện tử Viễn thông tại Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ Sở Tại TP.HCM được xây dựng với 3 chuyên ngành là:

 1.   Chuyên ngành Mạng và dịch vụ internet.
 2.   Chuyên ngành Thông tin vô tuyến và di động.
 3.   Chuyên ngành Hệ thống loT.   

 

Điểm trúng tuyển ngành kỹ thuật điện tử viễn thông tại Học Viện Công Nghệ Bưu chính Viễn Thông Cơ Sở TP. Hồ Chí Minh có điểm trúng tuyển 4 năm gần nhất tăng theo thời gian và theo thứ tự nguyện vọng như sau: 

 • 2018 điểm trúng tuyển là 17.0   (TTNV <=7)
 • 2019 điểm trúng tuyển là 17.0   (TTNV <=2).
 • 2020 điểm trúng tuyển là 20.0   (TTNV <=5)
 • 2021 điểm trúng tuyển là 22,7   (TTNV <=3)
Share