Học Điện Tử hay Viễn Thông?

Điện tử hay Viễn thông là 2 chuyên ngành của ngành kỹ thuật điện tử viễn thông. Việc lựa chọn điện tử Điện tử hay Viễn thông phụ thuộc vào sở thích hay định hướng nghề nghiệp của mỗi sinh viên. 

Với chuyên ngành điện tử, chúng ta có thể trở thành kỹ sư thiết kế chip (IC), phần cứng, hay kỹ sư nhúng (lập trình phần cứng). 

 

Với chuyên ngành viễn thông, chúng ta có thể trở thành kỹ sư mạng, kỹ sư vô tuyến, kỹ sư IP, kỹ sư phát triển vận hành.

Độ khó của hai ngành là tương đương như nhau và có lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng. Riêng với chuyên ngành thiết kế điện tử, Việt Nam hiện nay rất thiếu kỹ sư thiết kế IC và kỹ sư lập trình nhúng.

Cả hai chuyên ngành này đều là các lĩnh vực mà xã hội cần, nhiều cơ hội nghề nghiệp với mức lương/thu nhập từ cao đến rất cao so với các ngành khác.

Share