Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin thế giới 17/5

Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin thế giới 17/5

Ngày Viễn thông và Xã hội Thông tin thế giới được viết tắt từ cụm từ tiếng Anh: World Telecommunication and Information Society Day (WTISD)

Ngày Viễn thông thế giới

Ngày Viễn thông thế giới đã được tổ chức hàng năm vào ngày 17/5/1969. Liên minh Viễn thông thế giới (ITU) được thành lập ngày 17/5/1865, khi Công ước điện báo quốc tế đầu tiên được ký kết tại Paris.

Ngày Xã hội Thông tin thế giới

Vào tháng 11/2005, Hội nghị thượng đỉnh thế giới về Xã hội Thông tin (WSIS) kêu gọi Đại hội đồng Liên hợp quốc tuyên bố ngày 17/5 là Ngày Xã hội Thông tin thế giới nhằm tập trung vào tầm quan trọng của ICT và một loạt các vấn đề liên quan đến Xã hội thông tin do WSIS nêu ra.

Ngày Viễn thông và Xã hội Thông tin thế giới

Vào tháng 11/2006, Đại hội của ITU tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, đã quyết định sát nhập hai sự kiện Ngày Viễn thông và Ngày Xã hội Thông tin thế giới vào cùng ngày 17/5. ITU tổ chức lễ kỷ niệm hàng năm bằng cách tổ chức các chương trình quốc gia phù hợp nhằm:

– Tăng cường phản ánh và trao đổi ý tưởng về chủ đề từng năm đã được Hội đồng thông qua.

– Tranh luận về các khía cạnh khác nhau của chủ đề từng năm với tất cả các đối tác trong xã hội.

– Xây dựng một báo cáo phản ánh các cuộc thảo luận quốc gia về các vấn đề liên quan đến chủ đề từng năm, sau đó gửi lại cho ITU và các thành viên của ITU

Năm 2021, Liên minh Viễn thông thế giới (ITU) tổ chức kỷ niệm Ngày Viễn thông và Xã hội Thông tin thế giới (17/5/2021) có chủ đề: “Tăng tốc chuyển đổi số trong giai đoạn khó khăn”(“Accelerating digital transformation in challenging times”). Với chủ đề này, Tổng thư ký ITU kêu gọi quốc gia thành viên ITU tiếp tục nỗ lực hơn nữa để nâng cao vai trò quan trọng của viễn thông/ICT trong việc đảm bảo các chức năng hoạt động của xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế thời kỳ Covid-19; thúc đẩy chuyển đổi số, tạo văn hóa tiếp nhận công nghệ số mới để nâng cao hiệu quả và hiệu suất lao động của người dân trong cuộc sống hàng ngày và công việc kinh doanh; đồng hành với ITU trong việc thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, Chương trình kết nối 2030 của ITU; báo cáo kết quả thực hiện, cung cấp số liệu thống kê quốc gia để theo dõi tiến độ thực thi của các mục tiêu…

Dưới đây là toàn văn thông điệp ý nghĩa này của Tổng thư ký ITU nhân Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin thế giới WTISD 2021:

Thông qua sự phát triển của CNTT và truyền thông, xã hội của chúng ta đang trải qua quá trình chuyển đổi số để chuyển sang xã hội thông tin và kinh tế số.

Xã hội thông tin đang nổi lên như một trong những tuyến phòng thủ chính chống lại đại dịch COVID-19. Đã có rất nhiều câu chuyện thành công để làm sáng tỏ tầm quan trọng sống còn của CNTT-TT và sự bất bình đẳng số sâu sắc giữa các quốc gia và trong từng quốc gia.

Trong năm quyết định này, ITU sử dụng Ngày Viễn thông và Xã hội Thông tin thế giới để chung tay hành động trên toàn thế giới nhằm chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực và khía cạnh của cuộc sống. Đây là cơ hội để thúc đẩy các chiến lược quốc gia về phát triển CNTT-TT, triển khai các chính sách đột phá và các biện pháp hữu hiệu để khuyến khích đầu tư vào CNTT-TT, các kỹ năng số và đồng thời nâng cấp các dịch vụ với công nghệ mới như AI và 5G – là các vấn đề trung tâm của nền kinh tế số.

Thời điểm lịch sử này kêu gọi quan hệ hợp tác và đối tác. Tôi kêu gọi các quốc gia thành viên và các bên liên quan tiếp tục nỗ lực khai thác sức mạnh của CNTT-truyền thông để thúc đẩy các Kế hoạch hành động WSIS, Chương trình nghị sự kết nối ITU 2030, các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, cũng như chủ đề “Kết nối những khu vực chưa được kết nối hướng đến phát triển bền vững” của Hội nghị Phát triển viễn thông thế giới ITU 2021 (WTDC-21), nhờ đó quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ mà chúng ta đang chứng kiến không bỏ ai lại phía sau, không ai bị ngắt kết nối.

Chúng ta hãy chia sẻ với nhau về những câu chuyện thành công, cũng như những thách thức và những bài học kinh nghiệm thực tế bổ ích nhân dịp kỷ niệm ngày 17 tháng 5 – Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin thế giới năm 2021 với chủ đề “Tăng tốc chuyển đổi số trong giai đoạn thách thức”.

Bài phát biểu của Tổng thư ký ITU nhân Ngày Viễn thông và Xã hội thông tin thế giới WTISD 2021https://www.itu.int/en/wtisd/2021/Pages/message-zhao.aspx

Nguồn tham khảo: https://sotttt.hanoi.gov.vn/ngay-vien-thong-va-xa-hoi-thong-tin-the-gioi-17-5-163210517104949836.htm

Share