Thư mời viết bài đăng Tạp chí khoa học của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Kính gửi các đơn vị!

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng cảm ơn các tác giả đã nhiệt tình gửi bài đóng góp xây dựng, phát triển Tạp chí Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông của Học viện trong thời gian qua.

Để chuẩn bị xuất bản số chuyên san đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 69 năm thành lập trường Bưu điện, tiền thân của PTIT và kỷ niệm 25 năm thành lập Học viện (1997-2022). Học viện kính đề nghị Quý đơn vị chuyển tiếp thông tin, thông báo rộng rãi tới các tác giả là các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học trong và ngoài Học viện quan tâm viết bài cho chuyên san đặc biệt thể hiện bằng tiếng Anh với các chủ đề chi tiết trong file đính kèm. Ban biên tập Tạp chí nhận bài đến hết 25/7/2022.

Rất mong nhận được sự phối hợp của các đơn vị.

Học viện xin trân trọng cảm ơn!

(Đầu mối liên hệ: Phạm Thị Hồng Thắm  ĐT: 0912 068 506) 

 

Share