[TMA Industry Internship] Tuyển Thực tập sinh tháng 5/2022

Bộ phận thực tập Công ty TMA Solutions thông báo tuyển sinh viên thực tập Khóa 36 (thời gian thực tập bắt đầu từ tháng 5/2022).

Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA Solutions, vui lòng gửi hồ sơ bản mềm về địa chỉ email intern@tma.com.vn trước ngày 31/6/2022, hồ sơ bao gồm:

  • CV tiếng Anh
  • Giấy giới thiệu và bảng điểm mới nhất có xác nhận của nhà trường
  • Chứng chỉ TOEIC/IELTS (nếu có)

 

Share