Thông tin tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ năm 2023 đợt 2 – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông!

Thông tin chương trình tuyển sinh Sau Đại học năm 2023 đợt 2 tại Học viện cụ thể như sau:

I. Thông báo tuyển sinh

  1. Thạc sĩ: https://portal.ptit.edu.vn/saudaihoc/thong-bao-tuyen-sinh-trinh-do-thac-si-dot-2-nam-2023/
  2. Tiến sĩ: https://portal.ptit.edu.vn/saudaihoc/category/tin-tuc-thong-bao/ https://docs.google.com/forms/

II. Link đăng ký ôn tập và thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào nhằm xét tuyển trình độ Thạc sĩ : https://docs.google.com/forms/

III. Tài liệu truyền thông (các files đính kèm)

ThongBaoTuyenSinhTienSi_PTIT_2023Dot2 ThongBaoTuyenSinhThacSi_PTIT_2023Dot2

IV. Liên hệ:

Cô Nguyễn Thu Trang – Chuyên viên truyền thông và tư vấn  tuyển sinh SĐH

Tel: 0946 714 556

E-mail: trang975multi@gmail.com

 

Share