Home » QUAN HỆ QUỐC TẾ

QUAN HỆ QUỐC TẾ

Quan hệ và hợp tác là một trong những điểm mạnh của Khoa Viễn Thông. Khoa xem công tác quan hệ trong nước và quốc tế là công tác trọng tâm để giúp nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Khoa đã ký kết hợp tác toàn diện với nhiều công ty trong nước, khoa và trường quốc tế, và trao đổi thực tập sinh với nhiều trường đại học trên thế giới.