Học bổng tham gia trường hè nghiên cứu (26-27 March 2019) và cơ hội làm PhD.

Nhằm thúc đẩy trao đổi hợp tác giữa các nhà khoa học, công ty công nghệ giữa Úc và Việt Nam cũng như tạo điều kiện cho các bạn trẻ tìm cơ hội nghiên cứu sau đại học (PhD) và làm việc tại Úc. Trường đại học công nghệ Sydney (UTS) phối hợp cùng trường đại học quốc gia Việt Nam, đại học công nghệ (UET), (VNU Ho Chi Minh city and VNU Hanoi), đại học bách khoa thành phố (HCMUT) tổ chức trường hè nghiên cứu năm 2019 về các công nghệ nền tảng cho industry 4.0.

Chúng tôi sẽ cấp học bổng hỗ trợ việc ăn ở đi lại cho các bạn sinh viên, nghiên cứu sinh, tiến sĩ từ các nơi trong Việt Nam (e.g., HCMC, Da Nang, Hue, Vinh, Thai Nguyen, Can Tho…) đến Hà Nội tham gia chương trình.

Research School 2019 (RS2019) do các giáo sư đến từ Úc, Mĩ, Singapore và Vietnam giảng dậy (e.g., Dusit Niyato from NTU, Minh N. Do from UIUC, Hoang Dinh from UTS, Massimo Piccardi, Stuart Perry) thuộc các lĩnh vực nền tảng của industry 4.0 (e.g., industrial IoT, cyber security, AI, VR applications, Ultra-Reliable Low Latency Communications). Bên cạnh đó, sẽ có một phiên dành cho các bạn sinh viên trình bày nghiên cứu với giải thưởng Best Poster Award và một sự kiện social networking. RS2019 sẽ được cùng tổ chức với hội nghị IVO ASEAN về cyber security.

Tiếp nối sự thành công của trường hè nghiên cứu dành cho các ban đam mê nghiên cứu, kỹ sư R&D của Vietnam năm 2017 (in Hanoi), 2018 (in HCMC):

https://www.uts.edu.au/about/faculty-engineering-and-information-technology/industry-partnerships/international/uts-vnu-2

Chúng tôi rất vui mừng vì đã có hơn 60 bạn tìm được học bổng tại Úc, Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Canada (trong đó có nhiều bạn nhận được học bổng từ đại học công nghệ Sydney UTS). Các bạn sinh viên, NCS giỏi sau khóa học sẽ được chọn để nhận học bổng toàn phần tham gia nghiên cứu sinh và làm việc tại Úc.

Trung tam nghien cứu JTIRC của UTS tiếp tục tuyển NCS ($800/thang khi ở Vietnam và ~$2500/tháng khi ở Sydney) và nghiên cứu viên sau tiến sĩ ($1500/tháng ở Vietnam, plus travel and additional allowance)

https://www.uts.edu.au/about/faculty-engineering-and-information-technology/industry-partnerships/international/joint-0

Chi tiết thông tin về RS2019: https://www.uts.edu.au/sites/default/files/2019-02/RS2019-research-school-2019-flyer.pdf

Hạn nhận hồ sơ đăng ký: March 3 2019.

Lien lac:

Dr. Hoang Dinh (Hoang.Dinh@uts.edu.au);

Prof. Xuan-Tu Tran, University of Engineering & Technology, tutx@vnu.edu.vn

Thông báo Buổi Giới thiệu về Học Bổng SFM 2018 đến Sinh viên

Tổ chức Sunflower Mission (tổ chức phi lợi nhuận) và Công ty eSilicon Việt Nam (Trung tâm độc lập về thiết kế và cung cấp dịch vụ sản xuất bán dẫn) phối hợp tổ chức Chương trình Học bổng áp dụng với các sinh viên ngành Kỹ thuật và Công nghệ, đặc biệt các bạn sinh viên yêu thích lĩnh vực thiết kế mạch tích hợp. Mục đích Chương trình không nằm ngoài việc tôn vinh những sinh viên đến từ những trường đại học danh tiếng có thành tích học tập xuất sắc trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) và nhằm động viên các sinh viên ưu việt phát triển trở thành công dân thế giới.

Chương trình học bổng áp dụng với các bạn sinh viên Việt Nam thuộc chuyên ngành Kỹ thuật, được chia làm 2 nhóm: nhóm sinh viên năm 2 và 3 và nhóm sinh viên năm cuối. Những sinh viên xuất sắc đạt học bổng sẽ nhân 6.500.000 VND. Ngoài ra, cơ hội việc làm và Thực tập sinh tại eSilicon Việt Nam sẽ được trao tặng các bạn sinh viên đạt học bổng xuất sắc.

Chương trình Học bổng 2018 sẽ chính thức phát động vào ngày 22/8/2018 và hạn cuối nộp hồ sơ là ngày 16/10/2018. Lễ trao Học bổng tổ chức vào tháng 12 năm 2018.

Để các em sinh viên hiểu rõ hơn về chương trình học bổng, cách thức nộp hồ sơ và được cập nhật về Công nghệ ngành Thiết kế vi mạch và Trí Tuệ thông minh (AI), eSilicon sẽ tổ chức 2 buổi Giới thiệu ONLINE (WEBINAR) với nội dung Briefing – SFM E&T scholarship Program 2018

Nội dung buổi giới thiệu Chương trình Học Bổng SFM 2018:

 1. Giới thiệu về SFM, eSilicon – Chị Thủy Nguyễn – Quản lý Tuyển Dụng
 2. Điều kiện nộp hồ sơ xin Học bổng SFM Engineering & Technology scholarship
 3. Cách thức nộp hồ sơ ONLINE
 4. Chia sẻ các bước để đạt được Học bổng SFM E&T từ Sinh viên từng đạt học bổng – Bạn Trâm Nguyễn – Kỹ sư DFT của eSilicon Vietnam
 5. Cập nhật Công nghệ ngành Thiết kế Vi Mạch và Trí tuệ thông Minh – Ông Mike Gianfagna – Phó Chủ tịch Quản Lý Marketing & IT

Thời gian: sinh viên có thể chọn tham gia 1 trong 2 buổi sau:

+ 11AM – 12PM (1H) Thứ 3 ngày 28/8/2018

+ 11AM – 12PM (1H) Thứ 4 ngày 29/8/2018

Link đăng ký:  http://info.esilicon.com/sunflower-mission-scholarship-webinar-registration?hs_preview=sKpcyWrF-6056702916&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=51577051

Hạn chót đăng ký tham gia là 9AM Thứ 2, ngày 27/8/2018

Theo dõi thông tin cập nhật của SFM E&T 2018 trên trang Fanpage: https://www.facebook.com/sunflowermissionscholarship/

Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist tuyển dụng kỹ sư

Công ty TNHH Truyê?n hi?nh ca?p Saigontourist – Phòng Chi?n l??c – Nghiên c?u – Phát tri?n ?ang câ?n tuyê?n nhân s?? theo ca?c yêu câ?u sau:

 K? s? nghiên c?u và phát tri?n h? t?ng

 1. Mô t? công vi?c:

 • B? ph?n làm vi?c: Phòng Chi?n l??c – Nghiên c?u Phát tri?n.
 • Nghiên c?u và l?p ph??ng án tri?n khai công ngh? m?i trên h? t?ng truy?n d?n, ?áp ?ng cung c?p ?a d?ch v? (truy?n hình cáp, VOD, tho?i, Internet,…)
 • Tham gia xây d?ng và phát tri?n các d? án v? h? t?ng truy?n d?n c?a công ty.
 • Ki?m tra h? s? các d? án, công trình v? h? t?ng m?ng cáp: ph??ng án k? thu?t, b?n v? thi?t k?, d? toán v?t t?, tiêu chu?n k? thu?t và hi?u qu? ??u t?.
 • Ki?m tra ch?t l??ng v?t t?, thi?t b? trên h? t?ng m?ng cáp d?a vào các tiêu chu?n k? thu?t c?a t?ng lo?i v?t t?, thi?t b?.
 • Nghiên c?u, t?ng h?p và c?p nh?t tiêu chu?n k? thu?t thi?t b?, v?t t? thu?c h? t?ng truy?n d?n.
 • Tham gia ?o ki?m ch?t l??ng d?ch v? ngoài h? t?ng m?ng cáp khi có yêu c?u.
 • Nghiên c?u, n?m b?t các công ngh? m?i, tiên ti?n.

2. Yêu c?u:

a. Nam, T?t nghi?p ??i h?c lo?i khá tr? lên (> 7.0 GPA).

b. V? ki?n th?c:

 • N?m v?ng v? lý thuy?t tín hi?u:
  • Tín hi?u và các thông s? tín hi?u: power level, C/N, CSO, CTB (t??ng t?); MER, BER (s?)
  • Các k? thu?t ?i?u ch? s?: ASK, PSK, QPSK, QAM
  • K? thu?t siêu cao t?n: các thông s? truy?n sóng (thông s? S), ?? th? Smith, các m?ch siêu cao t?n.
  • Wifi 802.11b/g/n/ac
 • N?m v?ng v? nguyên lý thông tin quang:
  • S?i quang và các hi?n t??ng v?t lý liên quan: suy hao, tán x?, tán s?c, các hi?n t??ng phi tuy?n.
  • Ngu?n phát quang và thu quang, các ki?u ?i?u ch? quang.
  • Khu?ch ??i quang, bù tán s?c. Tính toán ch?t l??ng ???ng truy?n.
  • M?ng quang: PON, WDM, SONET/SDH và OTN.
 • Hi?u bi?t v? m?ng máy tính, có ch?ng ch? CCNA, CCNP, … là m?t l?i th?.
 • Hi?u bi?t v? k? thu?t truy?n hình và các thi?t b? trong m?ng truy?n hình cáp ho?c truy?n hình s? v? tinh là m?t l?i th?.

c. V? k? n?ng:

 • Bi?t cách s? d?ng các lo?i máy ?o: Vector Network Analyzer, Spectrum Analyzer, Oscilloscope, VOM.
 • Bi?t cách s? d?ng ph?n m?m thi?t k? chuyên d?ng AutoCAD.
 • S? d?ng thành th?o các ph?n m?m v?n phòng: Word, Excel, PowerPoint, Visio.

d. Các yêu c?u khác:

 • Có kh? n?ng làm vi?c ??c l?p và làm vi?c nhóm.
 • Ham h?c h?i và tìm hi?u các gi?i pháp công ngh? m?i.
 • T? duy logic t?t, có kh? n?ng phân tích, h?c h?i nhanh.
 • Có th? ?i công tác xa nhà lâu ngày (không th??ng xuyên) và th?c hi?n công vi?c ??t xu?t theo yêu c?u c?a c?p trên.

3. Quy?n l?i:

 • M?c l??ng: h?p d?n, có th? th?a thu?n trong quá trình ph?ng v?n.
 • Môi tr??ng làm vi?c n?ng ??ng, chuyên nghi?p, khuy?n khích tài n?ng và phát tri?n cá nhân, khuy?n khích tinh th?n ??ng ??i, làm vi?c h?t mình và sáng t?o; có c? h?i ???c h?c t?p, ?ào t?o v?i các chuyên gia n??c ngoài.
 • ???c h??ng các ch? ?? BHXH và BHYT theo quy ??nh c?a nhà n??c.
 • ???c h??ng các ch? ?? phúc l?i theo quy ??nh c?a công ty nh?: B?o hi?m S?c kh?e, Th??ng Quý, L?, T?t,….

4. H? s? xin vi?c bao g?m:

 1. ??n xin vi?c, CV
 2. S? y?u lý l?ch
 3. B?ng ?i?m, B?ng T?t nghi?p ??i h?c.
 4. B?n sao công ch?ng CMND, S? H? kh?u
 5. Gi?y khám s?c kh?e
 6. 02 t?m hình 3×4

 Hô? s? tuyê?n du?ng vui lo?ng g??i vê? ?i?a chi?:

Nguyê?n Thi? Tru?c Chi – Bô? phâ?n Ha?nh chi?nh nhân s?? – Công ty SCTV – P.CL-NC-PT

?i?a chi?: S? 01, ???ng Võ Chí Công, Ph??ng Th?nh M? L?i, Qu?n 2, TPHCM

?iê?n thoa?i: 0901812093                     Email: chi.ntt@sctv.vn