GIỚI THIỆU

Khoa Viễn thông 2 là đơn vị đào tạo trực thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (dưới đây gọi tắt là Học viện) có chức năng đào tạo nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực điện tử truyền thông.

Khoa đào tạo ở các bậc đại học, cao học và tiến sỹ. Khoa đào tạo ở bậc đại học là chuyên ngành Điện Tử – Viễn Thông  (tên cũ là Kỹ thuật Điện tử, truyền thông). Mục tiêu chính của chương trình đào tạo là cung cấp cho sinh viên các kiến thức cần thiết để có thể làm việc ở các trường đại học và các công ty.

Khoa hiện có 3 bộ môn và 2 phòng thí nghiệm nghiên cứu:

*****

Thông báo: Để đáp ứng nhu cầu phát triển của Khoa, Khoa cần tuyển các bạn có bằng tiến sỹ chuyên ngành điện tử viễn thông, có đam mê nghiên cứu khoa học và giảng dạy.

Thông tin cụ thể xin xem tại đây: Cơ hội việc làm tại Khoa

Giới thiệu Khoa

Thư viện ảnh